Diari de Tarragona

Buscador de municipios

Ourense 73,82% de participación / 100,00% escrutado

2019

Mayoría

ESCAÑOS

  • PP - 2
  • PSdeG-PSOE - 2

2016

Mayoría

ESCAÑOS

  • PP - 3
  • PSdeG-PSOE - 1