Diari de Tarragona

Buscador de municipios

Melilla 63,02% de participación / 100,00% escrutado

2019

Mayoría

ESCAÑOS

  • PP - 1

2016

Mayoría

ESCAÑOS

  • PP - 1